سیاستهای کلی نظام در زمینه منابع آب

بوسیله ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ قوانین و مقررات

 سیاستهای کلی نظام در زمینه منابع آب

اهم سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و حمل و نقل با مشارکت کلیه دستگاه‌های کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و مورد تصویب قرار گرفت و پس از تائید و تنفیذ مقام معظم رهبری در تاریخ ١٣٧٩/١١/٣ برای اجرا به دولت ابلاغ گردیده است.

مفاد این مصوبات در زمینه منابع آب، عبارتند از:

  • ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور
  • ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب
  • افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن
  • تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد، آبخیزداری، آبخوان‌داری، و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری
  • مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب مشترک