اصلاح تبصره ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 آئین نامه ها, قوانین و مقررات

وزارت نيرو
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۵,۵.۱۵ با عنايت به نامه شماره ۶۴.۶۷۲۶ مورخ ۶۳.۱۰.۲۴ رياست جمهوري تصويب نمودند تبصره ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲‌آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب به شرح زير اصلاح شود:
‌تبصره ۴ ماده ۲۱ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاه‌هاي حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.
‌ماده ۲۲ ـ متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاه‌هاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل‌هايي وزارت مزبور تعيين مي‌نمايد‌آماده نمايند.

‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير