بخشنامه –رسیدگی فوری و خارج از نوبت و اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی بلحاظ شخصیت حقوقی آنان در دعاوی له و علیه وزارت نیرو۱۳۷۸/۱۲/۸

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 بخشنامه ها, قوانین و مقررات

نظر به اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری و بهره بردای مناسب از تاسیسات آب برق و شبکه های آبیاری عمومی کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تاسیسات مزبور و حریم قانونی آنها بعهده وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه ای می باشد و با توجه اهمیت حفظ تاسیسات مزبور بعنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلال کنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ایران و مواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب برق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب برق و مواد ۶۵۹-۶۶۰ – ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی لازم است در موارد زیر الف – آلوده کردن آبهای عمومی خصوصاً آب شرب مردم ب- ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تاسیسات عمومی آب ج – تجاوز و تخریب شبکه های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز از تاسیسات آب و برق د – حفر چاههای غیر مجاز خصوصاً در مناطقی که بعلت کاهش آب زیر زمینی ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاههای غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید. دادگاه ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایات نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و بلحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسئولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه بالحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رای مقتضی صادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقه ای و آب فاضلاب دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند لذا لازم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کارکنان آنان شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایات له و علیه این شرکتها دعوت احضار گردد روسای حوزه های قضائی مربوطه مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

ش