نظريه مشورتي در خصوص عدم امكان اعتراض به ممنوعه اعلام شدن منطقه۱۳۷۳

بوسیله 2018/12/05 آگوست 3rd, 2019 قوانین و مقررات, نظریه ها

شماره ۶۰۷۱ مورخ سال ۷۳

تبصره ذيل ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب كه مربوط به چاههاي حفر شده بدون پروانه قبل از تاريخ تصويب قانون است و ممنوعيت موضوع ماده ۴ دو مقوله جدا از هم بوده وجوه اشتراكي ندارند تا ملاك مقرر در قسمت اخير تبصره ذيل ماده ۳ قابل اعمال باشد مضافاً باينكه مقررات قانون توزيع عادلانه آب جنبه امري داشته و لازم الرعايه است بنابر اين در مواردي كه وزارت نيرو محدوده اي را با لحاظ عوامل مقيد در ماده ياد شده از لحاظ حفر چاه منطقه ممنوعه اعلام ميكند اين اعلام و تشخيض كه يك امر فني و جنبه عمومي دارد قابل اعتراض در دادگاههاي حقوقي و ديوان عدالت اداري نخواهد بود.