تمام پست ها به دست

hmn1984_water_ad

اهداف ما

توسعه و گسترش پژوهش، تولید و تعمیق دانش و فناوری در امور آب کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری نوین جهانی امور آب زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی…

ادامه مطلب

تغییر در مفاد پروانه ۱۳۸۷/۰۶/۰۷

هرگونه تغيير درمفاد پروانه درصلاحيت كميسيون شماره ۴۰۰/۱۰۹۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ باتوجه به بررسيهاي بعمل آمده از پرونده هاي چاههاي موجود مشاهده مي گرددكه دربرخي مواردمديران وكارشناسان اقدام به تغيير مفاد…

ادامه مطلب

بخشنامه لزوم استفاده از نماينده حقوقي ۱۵/۵/۱۳۸۷

حسب گزارشهاي واصله در برخي موارد مشاهده گرديده كه شركتهاي دولتي جهت معرفي نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني از كارشناسان شركتهاي طرف قرارداد و پيمانكاران استفاده…

ادامه مطلب

مقالات

مقالات استقرار چارچوب حقوقی مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه های آبریز ایران بررسی فقهی – حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی بهره وری آب در بخش کشاورزی؛ چال…

ادامه مطلب

همایش ها

برگزاری اولین همایش ملی حقوق آب اولین همایش ملی حقوق آب در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ١٥ و ١٦ آذرماه ١٣٩٥ با محوریت نهاد ریاست جمهوری و با…

ادامه مطلب