دسته بندی ها

آموزش

مقالات

مقالات استقرار چارچوب حقوقی مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه های آبریز ایران بررسی فقهی – حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی بهره وری آب در بخش کشاورزی؛ چال…

ادامه مطلب

همایش ها

برگزاری اولین همایش ملی حقوق آب اولین همایش ملی حقوق آب در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ١٥ و ١٦ آذرماه ١٣٩٥ با محوریت نهاد ریاست جمهوری و با…

ادامه مطلب