دسته بندی ها

آئین نامه ها

آئین نامه اجرایی بند ز تبصره ۴۴ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۷

شماره ۵۹۵۹۲/ ۲۴۳۵۴ه ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(موضوع نامه شماره ۹۷۳۳/۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ سازمان مديريت…

ادامه مطلب

اصلاح تبصره ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

وزارت نيرو ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۵,۵.۱۵ با عنايت به نامه شماره ۶۴.۶۷۲۶ مورخ ۶۳.۱۰.۲۴ رياست جمهوري تصويب نمودند تبصره ۴ ماده ۲۱ و ماده ۲۲‌آيين‌نامه اجرايي فصل دوم…

ادامه مطلب

آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲

جناب آقاي سلاجقه معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در اجراي تبصره (۶) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شوراي اسلامي، بدين‌وسيله «…

ادامه مطلب

آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

۱۳۸۰,۰۳.۲۷ – ۵۲۵ ‌نقل از شماره ۱۶۴۱۸-۱۳۸۰,۴.۲۴ روزنامه رسمي ‌شماره ۱۵۵۲۵ . ت ۱۸۲۳۲ هـ ۱۳۸۰,۴.۱۰ ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت جهاد كشاورزي- معاونت حقوقي…

ادامه مطلب