دسته بندی ها

بخشنامه ها

بخشنامه لزوم استفاده از نماينده حقوقي ۱۵/۵/۱۳۸۷

حسب گزارشهاي واصله در برخي موارد مشاهده گرديده كه شركتهاي دولتي جهت معرفي نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني از كارشناسان شركتهاي طرف قرارداد و پيمانكاران استفاده…

ادامه مطلب

ارائه هرگونه خدمات دربستر وحریم منوط به استعلام ازآب منطقه ای ۳ /۱۲/۱۳۸۷

ریاست محترم اداره ثبت اسنادواملاک استان آذربایجان شرقی باسلام باارسال تصویرنامه شماره۱۰۰۰/۱۳۱۰۶ مورخ ۸۷/۷/۷ شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی دستورفرمائید قبل ازارائه هرگونه خدمات نسبت به مستحدثات درحریم بسترانهار،رودخانه…

ادامه مطلب

بخشنامه –رسیدگی فوری و خارج از نوبت و اخذ توضیح از نمایندگان حقوقی بلحاظ شخصیت حقوقی آنان در دعاوی له و علیه وزارت نیرو۱۳۷۸/۱۲/۸

نظر به اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری و بهره بردای مناسب از تاسیسات آب برق و شبکه های آبیاری عمومی کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و…

ادامه مطلب

عدم جواز دخل وتصرف شهرداریهادراراضی انهارمتروکه ومسیلها۱۳۷۷/۱۲/۴

مدیر عامل محترم سازمان آب منطقه ای تهران شماره ۸۴۲/۷۴/۲ باسلام                                         تاریخ : ۴/۱۲/۱۳۷۷ احتراماً در خصوص واگذاری بستر متروکه و انهار طبیعی در محدوده شهرها و روستاها پس از…

ادامه مطلب

شيوه نامه تعيين سقف تخصيص و حد تخصيص هاي خرد و كلان در دشتهاي آزاد و ممنوعه

براساس تبصره ماده ۳-۱۴ دستورالعمل اجرائي نظام تخصيص آب ، روش تعيين سقف تخصيص و حد تخصيص هاي خرد و كلان دردشتهاي آزاد و ممنوعه درتاريخ ۱۳۷۹/۲/۱۸به تصويب نهايي كميسيون…

ادامه مطلب